Dae ko ni bisto, dae niya ko bisto, sa diklum kan sinihan, apuera kan mga nadadanggog na boses sa mga dialogue – – naglalapanit an kitoan mi sa madiklum na sinehan.

Tinodo ko, dae ko inuntukan – – kinito-kito ko an piot na buday. Sinalingoy ko baya, hostage na si Michelle Pfiefer kan mga preso.

Natural, naghiro an hawak ko kan magsayad an bitis sa talinga ko – – pigrani ko lalo an payo ko. Ipinikit ko na lang ang mata ko, mas lalo ko pang isinayad an lalawgon ko, hasta sa bugahan ko nin mainit na hinangos an bitis. Dae kami magkabisto alagad garo nag uulay an samuyang mga pagmati. Mayong nakaka heling, pero sa posisyon, itsura asin sa pag ignit kan laman, naanalisar ko, gusto kan babae an ginigibo ko. Mayo na akong paki aram kung tumbanan ako kan babaeng ini.

Chat room for adults with no registrations-5Chat room for adults with no registrations-68Chat room for adults with no registrations-3

Siguro dae naman makatios an babae, ibinuka niya an mga tabay nin mga kuatro pulgada. Deretso an kamot ko na nagkakamang asin nag hahapros. Isinurok ko an sarong guramoy sa laog kan basa-basa na baak. Mas orog na suminungaw an parong kan saiyang kasentruhan. Naghulod ako, sinikwat ko an sarong botunes kan maong ko, asin ibinbaba ko an zipper kasabay kan brief – – pig luwas ko an sakuya.

‘Malibogon.’ Dinuklit ko an gilid, luway na iginilid ko an pundilyo. Luhay sana, kinito kan guramoy ko an masiram na baak, mientras na padagos an pag hadok ko sa saiyang tabay. Nasisiraman na, lalo na kan itaas kaini an halipot na palda asin isinakrang an bitis sa armrest kan tukawan.

An sarong kamot niya dae na gayod naka tios, kinaputan an boto ko.. Kitoun mo kohhh plleassee..” Mga agrangay man kan babae.

Pigruromdom kan boto ko an laman sa irarum kan putay kan babae. Mga pirang minuto na arog kami kaini, habo ko kutana mag hiro..

Padikit dikit, an ginigibo kung mga saradit na hadok.

pero dae pa nanahloy marikas na ginuyod asin nawara an bitis sa tukawan. Mas orog akong sinilyaban sa hawak, nag ikot an sakuyang pagmati. Hasta sa mamati ko, biyo na nagtuturo an likido kan babae sa bayag ko. Bakung magirok sa lalawgon – – karkulo ko huben pa an babae. Agrutong liwat kan babae, angat na lubot sa tukawan. Orog na kan isog an piad niya sa tukawan, pero namalisyahan ko, may kalson pa siya. Hinanap ko an sadit na mani, sinupsop na garo tabagwang. “UUUunngggg…..” Napakusog an agrutong niya, marhay sanang maribog man an eksena sa sine. Handal ako ta tibaad dae siya pwede putukan, pero mayo girong an babae. Duruderetso sa laog kan putay, sa kalaog-laogan kan cervix. Ako man, dae ko aram kung pirang santo an naheheling ko sa kalangitan – – gabos sinda nag uurapakan.