C) is een isotoop van koolstof die in onze atmosfeer uit stikstofkernen gevormd wordt.Dit gebeurt door kernreacties ten gevolge van de kosmische straling waaraan de aarde voortdurend blootstaat.Zodra een organisme sterft, houdt de uitwisseling van koolstofbevattende verbindingen op, en neemt het gehalte aan C in de atmosfeer is door de tijd niet constant gebleken.

Here’s an example using the simplest atom, hydrogen. Carbon-14 is an unstable isotope of carbon that will eventually decay at a known rate to become carbon-12.

Radiocarbon dating uses isotopes of the element carbon. Cosmic rays – high-energy particles from beyond the solar system – bombard Earth’s upper atmosphere continually, in the process creating the unstable carbon-14. Because it’s unstable, carbon-14 will eventually decay back to carbon-12 isotopes.

De methode is bruikbaar voor materialen tot circa 60.000 jaar oud.

De techniek werd in 1949 ontdekt door Willard Frank Libby en zijn collega's van de Universiteit van Chicago.

Because the cosmic ray bombardment is fairly constant, there’s a near-constant level of carbon-14 to carbon-12 ratio in Earth’s atmosphere.

Organisms at the base of the food chain that photosynthesize – for example, plants and algae – use the carbon in Earth’s atmosphere.

They have the same ratio of carbon-14 to carbon-12 as the atmosphere, and this same ratio is then carried up the food chain all the way to apex predators, like sharks.

But when gas exchange is stopped, be it in a particular part of the body like in deposits in bones and teeth, or when the entire organism dies, the ratio of carbon-14 to carbon-12 begins to decrease.

In al deze reservoirs is de isotopenverhouding anders dan in de atmosfeer.

Door klimaatsveranderingen kunnen er veranderingen in de uitwisseling van koolstof tussen de reservoirs optreden, wat de isotopenverhouding in de atmosfeer kan beïnvloeden.

If you ever wondered why nuclear tests are now performed underground, this is why.